Sebelas (11) program Diploma UMCCed telah mendapat akreditasi penuh daripada Agensi Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Agency) (MQA).

Tujuh (7) di antaranya ialah program Diploma Eksekutif iaitu :

 1. Diploma Eksekutif Pengurusan (Pentadbiran dan Operasi)
 2. Diploma Eksekutif Pengurusan (Sumber Manusia)
 3. Diploma Eksekutif Pengurusan (Perniagaan)
 4. Diploma Eksekutif Pendidikan Awal Kanak-kanak
 5. Diploma Eksekutif Kaunseling
 6. Diploma Eksekutif Pentadbiran Perakaunan
 7. Diploma Eksekutif Teknologi Maklumat
Tiga (4) program Diploma Sepenuh Masa, iaitu :
 1. Diploma Pengurusan
 2. Diploma Pengurusan Sumber Manusia
 3. Diploma Pengurusan Perniagaan
 4. Diploma Perakaunan