Merujuk kepada pelaksanaan EKSA Fasa 1 yang sedang dijalankan, pihak JPO akan membuat penyediaan carta organisasi dan lain-lain bagi setiap Jabatan/Bahagian di UMCCed. Sehubungan dengan itu, pihak kami akan mengadakan Sesi Fotografi Staf UMCCed untuk tujuan EKSA tersebut pada ketetapan yang berikut:
TARIKH : 12, 13 & 15 OKTOBER 2020
LOKASI : STUDIO ARAS 11, WISMA R&D, UMCCED
JABATAN/ BAHAGIAN TARIKH MASA
JABATAN PENTADBIRAN & OPERASI (JPO) 12 Oktober 2020 2.00 ptg
BAHAGIAN PEPERIKSAAN (BP) 2.30 ptg
JABATAN KOMUNIKASI KORPORAT (JKK) 3.00 ptg
JABATAN PEMBANGUNAN PROGRAM (JPP) 3.30 ptg
BAHAGIAN PROGRAM PROFESIONAL (BPP) 4.00 ptg
BAHAGIAN JAMINAN KUALITI (BJK) 13 Oktober 2020 2.00 ptg
BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT & MULTIMEDIA (BTM) 2.30 ptg
JABATAN PENGURUSAN KEWANGAN (JPK) 3.00 ptg
JABATAN PROGRAM AKADEMIK (JPA) 3.30 ptg
JABATAN HAL EHWAL PELAJAR (JEP) 4.15 ptg
Staf yang tidak hadir pada 12 & 13 Okt 15 Oktober 2020 2.30 ptg hingga selesai
Semua staf  juga adalah diwajibkan untuk berpakaian lengkap penjawat awam beserta blazer dan mematuhi Etika Pakaian Penjawat Awam dan semua staf wajib untuk hadir pada hari tersebut bagi kelancaran proses pelaksanaan EKSA. Staf juga dikehendaki untuk membuat persiapan awal sebelum waktu sesi fotografi dijalankan untuk mengelakkan kekangan pada jadual yang telah ditetapkan bagi setiap Jabatan/ Bahagian pada hari tersebut.